Å vente på bussen

Husker du hvordan det var å reise kollektivt i tidligere tider? Å reise kollektivt for bare 10 år siden var en helt annen opplevelse enn i dag. Uten digitale hjelpemidler var du prisgitt papirinformasjonen i rutetabell eller holdeplassoppslag om at bussen virkelig var på vei. 10 år senere er det noe helt annet å vente på bussen.

Mennesker som venter på holdeplass om vinteren

Trygghet i selvbetjente løsninger

Dagens kunder kan være helt selvbetjent fra første reisen planlegges til den neste gjennomføres og du kan til enhver tid vite hvor bussen befinner seg. Digitale løsninger har sørget for dette.

All informasjon om kollektivtilbudet på Agder finner du forresten på våre websider, www.akt.no 

Hvis du vil vite mer om hvordan du reiser med lokalbussene i Agder, før, under og etter reisen, har vi satt sammen noen enkle tips som kan gjøre kollektivreisen enklere for deg.  

Par som venter på kafe

Sanntid på holdeplasser, nett og mobil

For 10 år siden innførte vi sanntidsinformasjon på Agder. Sanntidsinformasjonssystemet bygger på sammenkobling av GPS-teknologi og informasjon fra kjøretøydatamaskinen i hver enkelt buss. Denne informasjonen gir grunnlag for automatisk å utarbeide prognoser for når bussen forventes å gå fra din holdeplass og formidles til passasjerer på skilt/skjermer, nett og mobil.

AKT Reiseplanlegger

På Agder gir reiseplanleggeren deg oppdatert sanntidsinformasjon for alle holdeplasser, slik at du får full oversikt over når bussen går fra ditt stoppested. Reiseplanleggeren er tilgjengelig på vår nettside www.akt.no og kan i tillegg lastes ned som mobilappen «AKT Reise» for Android og iPhone (gratis).

Reiseplanlegger med sanntidsinformasjon

I reiseplanleggeren kan du søke opp avganger fra en spesifikk holdeplass eller gjøre et reisesøk fra og til ulike holdeplasser/adresser. Du kan også utføre mer avanserte søk, hvor du kan spesifisere overgangstider, transportmidler osv. Dette finner du under knappen Avansert. Alle søkeresultater som inneholder rutetider og ruteinformasjon i sanntid være merket med gult. Øvrige planlagte rutetider basert på ordinær ruteplan (ikke sanntid) vises med hvit tekst.

Reiseplanlegger som app

AKT Reise, reiseplanlegger med sanntid, kart- og kapasitetsvisning

Reiseplanleggeren kan også lastes ned som appen AKT Reise. I AKT Reise kan du søke opp avganger fra en spesifikk  holdeplass eller gjøre et reisesøk fra og til ulike adresser/holdeplasser. Du kan også få frem bussen "live" i kartvisning, slik at du har kontroll på om bussen virkelig er på vei til holdeplassen. I reiseplanleggeren kan du også se hvor mye ledig kapasitet det er om bord på bussen du venter på. Appen er selvsagt gratis.

 

 

Sanntid i reiseplanlegger – Full oversikt

På Agder gir nett- og appversjonene av reiseplanleggeren (inkludert mobilappen «AKT Reise») deg oppdatert sanntidsinformasjon for alle holdeplasser, slik at du får full oversikt over når bussen går fra ditt stoppested. Alle rutetider og ruteinformasjon i sanntid vil være merket med GUL farge. Du kan dermed enkelt søke opp avgangs- og ankomsttider i sanntid for alle holdeplasser, også holdeplasser som ikke har egen elektronisk sanntidstavle. Dermed har du alltid sanntidsinformasjon lett tilgjengelig. Er det kjente avvikssituasjoner knyttet til reisen, publiserer vi også det i reiseplanleggeren.

bilde som viser appen AKT Reise

Se bussen "live" i kart

Sanntidssystemet klarer ikke alltid å fange opp plutselige hendelser som skjer i trafikken og lage nye prognoser ut fra dette. I sentrumsområder kan bussene bli sittende fast i en "rød bølge" i trafikklysene, eller det kan skje trafikkulykker som plutselig gjør at trafikken stopper opp og minuttene teller sakte ned på sanntidsskjermen. I avgangslisten i reiseplanleggeren kan du få en bekreftelse på hvor bussen befinner seg og få en trygghet for at bussen faktisk er på vei til din holdeplass ved å trykke på knappen "Kart" etter at du har søkt opp avgangstider fra holdeplassen. 

Bilde som viser hvor full bussen er

Hvor mange er om bord på bussen jeg venter på

På våre holdeplasskilt, sanntidsskjermer, samt i avgangslisten og live-kart i reiseplanleggeren kan du se hvor mye plass som er tilgjengelige om bord på nettopp din avgang. Da kan du lettere ta avgjørelsen om du vil reise nå eller heller stå over en avgang. Informasjonen baserer seg på bussenes automatiske passasjertellingssystem som gir oppdaterte passasjertall fra hver holdeplass hvor det enten har vært påstigende eller avstigende passasjerer.

 

Om bord på bussen vil skjermer gi deg informasjon om de neste stoppestedene på ruten. Neste holdeplass vil i tillegg bli automatisk opplest over innvendig høyttaler. De fleste busser er utstyrt med store skjermer som gir god oversikt over de kommende holdeplassene på ruten. 

bilde som viser sanntidsskjerm ombord på bussen

Betaling

Også når det gjelder betaling er det skjedd mye de siste årene.  Vi har billetter som passer dine behov, uansett om du reiser med bussen daglig eller kun en gang i blant. I AKT jobber vi for at flest mulig skal forhåndskjøpe sine billetter. Det er billigere for deg som reiser, samtidig som du hjelper bussen å holde rutetiden. En forhåndskjøpt billett, enten i nettbutikken eller i mobilbilletten, vil alltid lønne seg.

AKT Nettbutikk

I nettbutikken kan du kjøpe periodebilletter, Flexikort og fylle på Reisepenger på reisekortet ditt.

AKT Billett, mobilbillett for enkeltbilletter og periodebilletter

Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhåndskjøpe periodebilletter eller enkeltbilletter.

Betal med bankkort ombord

Det et betalingsterminaler på alle bussene i Agder. Det betyr at du kan betale og oppdatere busskortet og kjøpe enkeltbillett med bankkort (VISA/MasterCard) om bord på bussen.

Når du skal gå på bussen:

De fleste busser stopper ikke automatisk på holdeplassene, men på signal fra deg som skal på bussen. På alle busser, utenfor Kristiansandsområdet, må du gå på døren foran ved sjåføren. Dette for å ønske deg velkommen, og samtidig ha kontroll over at alle betaler for turen. I Kristiansandsområdet kan du også bruke bakdøren når du har en forhåndsbetalt billett. Husk at du må lese av billetten hver gang du går på en ny buss, også ved korrespondanser.

Når du skal du gå av bussen:

Hvis ingen venter på holdeplassen, trenger vi heller ikke stoppe - med mindre du vil gå av. Derfor er det viktig at du informerer føreren i god tid om at du vil gå av ved neste stopp ved å trykke på en av stoppknappene om bord. Forlat bussen via bakdøren. Ved siste holdeplass på ruten må alle gå av bussen.

Kontakt våre kundesentre

Vi har også fire kundesentre på Agder. På våre kundesenter i Kristiansand, Arendal, Lyngdal og Flekkefjord får du informasjon om kollektivtilbudet og kan kjøpe billettprodukter til lokalbussene. Kundesentrene våre leverer også ut hittegods.

 

Kundesentertelefon 177

Du kan selvsagt kontakte oss på telefon om alt du lurer på om kollektivtrafikken på Agder. Lurer du på noe om rutetider, betaling eller annet om kollektivtrafikken på Agder? Kontakt oss på telefon 177, mandag-fredag, kl 07:00-18:00