10-minuttersbyen

Bilen står sterkt her i Norge. I Norge har vi alltid hatt god plass, og helt siden frislippet på 50-tallet har bilbruken økt eksponentielt. Spesielt i områdene utenfor Oslo er det å eie bil ensbetydende med frihet til å kunne bevege deg. Her på Sørlandet står bilen for 2 av 3 reiser i gjennomsnitt. Utenfor byområdene er det ofte store avstander til daglige gjøremål. 3 kilometer eller mer til butikken er ikke unormalt.

Sentralisering

Etter hvert som bilen gjorde sitt inntog i Norge, ble grendeskolene ute i distriktene lagt ned i stadig større tempo. Skolene ble samlet i kommunesenteret og skolebussen sørget for skyssen. I riktig gamle dager var det behov for 28 husholdninger for å holde liv i en liten dagligvareforretning. I dagens samfunn kreves det minst 500 husholdninger for at de 3-4 dominerende aktørene skal etablere seg med sine konsepter. Færre skoler og færre dagligvareforretninger er eksempler på sentralisering. En tydelig konsekvens av sentraliseringen er at stadig flere må basere hverdagen sin på privatbilen.

 

Dette er selvforsterkende. Jo flere som er avhengig av bil for å få hverdagen til å gå i hop, desto mer tilrettelegger samferdselssektoren. Historien har vist at bedre veier fører til mer trafikk. Nasjonal Transportplan (NTP) har hvert 4. år vist sentrale myndigheters planer for hvordan transportarbeidet i Norge skal utvikles. Først de siste 10-15 årene har planene inkludert målsettinger for mindre bilavhengighet.

Atlanta og Barcelona

Kommunene har stor innflytelse på hvordan arealene skal brukes. Når arealene først er tatt i bruk, er det oftest irreversible situasjoner. Et eksempel på langsiktig plan for arealbruk er Atlanta (USA) og Barcelona (Spania). Begge byer er omtrent like store i antall innbyggere.

Atlanta

Forskjellen er at Atlanta har tatt i bruk nesten 30 ganger som mye areal som Barcelona. En konsekvens av dette er åpenbart at forurensing pr. innbygger i Atlanta ligger langt over 10-gangen av Barcelonas innbyggere.

Men hvilken by ville du helst ha bodd i?

En by der du kan spasere til butikken og der gatene i byen er forbeholdt mennesker, eller en by der du må ut på motorveien for å kjøre til de meste av aktivitetene dine?

La oss slå et slag for 10-minuttersbyen!

En by der du kan gå eller sykle til det aller meste av de daglige gjøremålene du måtte ha. Enten det er til butikken, skolen, barnehagen eller til jobb. En by der du unntaksvis må kjøre privatbilen for å få dagen til å gå i hop. Jeg tror mange av byene her på Agder kan oppnå dette med god, langsiktig planlegging.

 

- Thomas Ruud Jensen, utviklingsdirektør AKT