Holdeplassens betydning

En kollektivreise kan være både kort og lang. Den kan ta deg fra bygd til by, og til skole eller jobb. Fellesnevneren er at reisen både starter og slutter på en holdeplass.

Holdeplassens betydning blir ofte undervurdert, og mange steder er det forståelig. En holdeplass kan være så mangt. I indre bygder kan det være en fylkesvei uten annet tegn til buss enn noen hjulspor i vegkanten. I motsatt fall finnes imponerende holdeplasser med sanntidsinformasjon, flere lehus og innfartsparkering. De fleste holdeplasser ligger et sted midt imellom, og er du heldig har du tak over hodet mens du venter, i alle fall.

6000 + holdeplasser i Agder

AKT har denne høsten startet et arbeid der vi kartlegger hvordan tilstanden faktisk er på holdeplassene. Med over 6000 holdeplasser er det ikke gjort i en håndvending! Målet med denne kartleggingen ar at holdeplassene på sikt skal bli bedre både i bygd og by.

For oss er holdeplassene et utstillingsvindu for det tilbudet vi leverer, og da er det viktig at de fremstår i rimelig stand. Som passasjer kan du også bidra til å gjøre holdeplassene bedre ved å melde feil, mangler eller ønsker. Gå inn på akt.no og kontakt kundesenteret dersom det er noe du vil melde fra om!

Engasjement

Mange steder kan navnet på holdeplassen leses, og med sanntidssystemet og navneopplesing på bussen har det blitt enklere å få med seg alle navnene rundt forbi. Så populært har det blitt at historielagene i Agder stadig kontakter oss med innspill til navneendringer. Interessen og engasjementet viser hvilken betydning holdeplassen har både for lokalsamfunnene og som historieforteller.

Sosial møteplass

Holdeplassen kan også fungere som en sosial møteplass – vel og merke dersom du vil det selv. Ofte står det fire-fem personer og stirrer blindt ned i telefonene sine eller ser etter bussen. Hvorfor ikke slå av en prat mens du venter? Kanskje skal dere samme sted, og kanskje tar dere samme reisen hver dag uten at dere har vekslet et ord med hverandre? 

Hvem husker ikke avstandsforelskelsene på mang en tur med skolebussen, eller den samme mannen med avisen hver morgen? Mange har allerede oppdaget hvor fantastisk det er å ha en «buss-venn». En som man kan diskutere verdensproblemer med, eller henvende seg til, når man føler for å klage over en forsinket buss.

Forsinkelser ...

Forsinkelse er holdeplassens verste fiende. Den kan forandre det fineste lehus til det reneste fengsel. Har holdeplassen sanntidstavle blir forsinkelsen mer levelig, men likevel snirkler minuttene seg sakte av sted når du titter opp. I motsatt fall kan en holdeplass fortone seg som oppløpssiden i et sprintløp når skoleungdommen kommer spurtende for å rekke bussen som tilfeldigvis var på tiden akkurat denne dagen.

Din holdeplass

Fotballsupportere snakker gjerne om hjemmebane og «vår» stadion. Som busspassasjer kan du tenke på samme måte om «din» holdeplass. Gjør den til din egen. Plukk søppel, meld fra om knust glass og lær deg rutetabellen utenat slik at du vet når du må gå hjemmefra for å rekke bussen. Vær stolt av holdeplassen din, og smil til alle som bruker den! God tur!

 

Eivind Eppeland, rådgiver plan og infrastruktur, AKT